Створення: 26.09.2011

Інформація

Відомості про підприємство

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Радужне»
2. Скорочене найменування ПрАТ “Радужне”
3. Країна реєстрації Україна
4. Дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, №, дата проведення держреєстрації, орган, що видав) Серія А01 № 621025,  видане Цюрупинською районною державною адміністрацією Херсонської обл., дата реєстрації: 30.07.1998 р.
5. Код ЄДРПОУ 00413601
6. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 75134, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Абрикосівка, вул. Полтавська, б.1
7. Адреса для отримання поштових повідомлень 75134, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Абрикосівка, вул. Полтавська, б.1
8. Поточний рахунок 260021106
9. Банк ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 352093.                                                                              
10. Телефон, факс (із зазнач. коду міжміського зв’язку) (05542) 213-51
11. Депозитарій, що обслуговує емітента Відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України” (ВАТ “НДУ”), код ЄДРПОУ 30370711, св. про держреєстрацію А00 №020227, видане 17.05.99 Шевченківською РДА м.Києва, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка, буд.3; тлф 0442791078; ліцензія на провадження діяльності депозитарію ЦП: АВ №189650, видана 19.09.06 ДКЦПФР; строк дії ліцензії 19.09.2006–19.09.2016.
12. Зберігач, що обслуговує емітента Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафта-Інвест» (ТОВ “Нафта-Інвест”); код ЄДРПОУ 22760119; зареєстроване 25.07.95 ВК Херсон-ської міськради; адреса м.Херсон, вул.Петренка, д.18; тлф 0552417245; ліцензія на провадження діяльності зберігача ЦП: АГ №579833, видана 23.08.2011 ДКЦПФР; строк дії ліцензії 23.08.2011–23.08.2016.

Перелік посадових осіб, які мають право підпису без довіреності:

1. Прізвище Бичков
2. Ім’я та по-батькові Володимир Олександрович
3. Посада Директор
4. Вид документу Паспорт
5. Серія, номер, ким та коли виданий документ, що посвічує особу МО № 091962, виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській обл., 08.04.1996 р.
6. Дані документу, що підтверджує повноваження Статут, протокол загальних зборів акціонерів від 11.03.2011 р.

Цінні папери (ЦП):

1. Вид ЦП, форма існування Акції прості, в бездокументарній формі
2. Реєстрація випуску Свідоцтво № 44/21/1/11, видане Херсонським ТУДКЦПФР 28.04.2011 р.
3. Код ISIN UA4000120265
4. Номінальна вартість (грн.) 0,25
5. Розмір статутного капіталу (грн.) 1 560 400,00
6. Кількість ЦП (шт.) 6 241 600