Створення: 17.03.2017

Про зміну типу товариства – 07/03/2017

Рiшенням зборiв акцiонерiв 07.03.17 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 16.03.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Радужне»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Радужне».