Створення: 07.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 07/03/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 звiльнений голова наглядової ради ПАТ «Радужне» Гапоненко Володимир Дмитрович, володiє 0.00008% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 25.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.032017 звiльнений член наглядової ради ПАТ «Радужне» Скакун Олександр Вiкторович, володiє 0.0016% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 25.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 звiльнений член наглядової ради ПАТ «Радужне» Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 25.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Радужне» Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0.00008% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 25.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Радужне» Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 25.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 обраний головою наглядової ради ПрАТ «Радужне» термiном на три роки Гапоненко Володимир Дмитрович, володiє 0.00008% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Радужне» термiном на три роки Скакун Олександр Вiкторович, володiє 0.0016% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Радужне» термiном на три роки Логвиновський Геннадiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 обрана головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Радужне» термiном на три роки Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0.00008% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.03.2017 обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.032017 звiльнений директор ПАТ «Радужне» Бичков Володимир Олександрович, акцiями не володiє, на посадi перебував з 25.04.13. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 07.032017 обраний до переобрання директор ПрАТ «Радужне» Бичков Володимир Олександрович, акцiями не володiє, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.