Створення: 29.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 25/04/2013

Рішенням загальних зборів 25.04.13 звільнені особи, які перебували на посадах з 17.04.04: голова правління Бичков Володимир Олександрович, акціями АТ не володіє; члени правління: Янковський Валерій Миколайович, володіє 0,024% акцій АТ; Захарченко Олександр Володимирович, володіє 0,083% акцій АТ. Тим же рішенням до переобрання призначений директор Бичков Володимир Олександрович, попередня посада: голова правління. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не надано. Новопризначена особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Директор Бичков Володимир Олександрович.