Створення: 25.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 25/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Гапоненко Володимир Дмит-рович, володiє 0.00008% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 11.03.2011. Згоди на оприлюд-нення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Скакун Олександр Вiкторович, володiє 0.0016% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 11.03.2011. Згоди на оприлюднення пас-портних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Гусятинський Олексiй Анатолiйович (представник акцiонера-юридичної особи ТОВ «КУА «СЕМ», який володiє 10% акцiй) в статутному капiталi, перебував на посадi з 11.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0.00008% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 11.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена член ревiзiйної комiсiї Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Гапоненко Володимир Дмитрович, володiє 0.00008% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Скакун Олександр Вiкторович, володiє 0.0016% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три Логвиновський Геннадiй Анатолiйович, акцiями не володiє, попередня посада директор ТОВ «Енерго-Лан». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Горбачова Любов Анатолiївна, володiє 0.00008% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.