Створення: 12.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 13/04/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» ” надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Радужне», які скликаються 13.04.2018р.

Станом на 06.04.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 6 241 600 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 3 722 399 шт.