Створення: 20.02.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/04/2013

Публічне акціонерне товариство «Радужне” скликає загальні збори акціонерів 25.04.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Абрикосівка, вул.Полтавська, 1, з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Внесення змін до статуту.
  5. Утворення та обрання виконавчого органу товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.04.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до правління.

Реєстрація учасників зборів 25.04.13 з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 35(1538) від 20.02.13.